Grachten van Amsterdam

Wie zijn wij?

De initiatiefnemers

Grachten van Smaragd is een groeiend samenwerkingsverband van buren, woonbootbewoners en verschillende organisaties. Het initiatief komt van twee walbewoners van de Da Costakade, Amsterdam: Rian Verpalen en Toon van de Put. In het dagelijks leven zijn we programmamanager en redacteur.
Uitkijkend uit op 13 grijze woonbootdaken en dagelijks fietsend langs wel 80 grijze daken en dachten we: “Kan dat anders?”

In mei 2015 staat in NRC een oproep aan Amsterdammers om met ideeën te komen voor de viering van Amsterdam 750 jaar stad in 2025.

Op 27 oktober 2015 pitchen we het idee ’Grachten van Smaragd – alle woonboten een groendak’ op de bijeenkomst ‘Amsterdam 750 – nog tien jaar te gaan’ in Pakhuis de Zwijger. De ontvangst is zeer positief!

Het idee sluimert verder in onze gedachten tot we het weer een keer kunnen presenteren op het FabCity Ideelab van De Gezonde Stad op 6 juni 2016. Ook daar zijn de reacties zeer enthousiast. Tijd om uit te vinden wat woonbootbewoners zelf eigenlijk van het idee vonden!

Om dat te peilen besluiten we een pilot te gaan op te zetten op kleinere schaal, in onze eigen buurt: de Da Costabuurt in Amsterdam Oud-West, een stukje stad met een hoge concentratie woonboten: 103. Met financiële steun van de gemeente organiseren we  een informatieavond, waarvoor we bij alle woonbootbewoners in onze eigen wijk, een uitnodiging bezorgen.

Maar liefst bijna een kwart van alle woonbootbewoners komt op de eerste informatieavond 13 december 2016. Gemeente, Rooftoprevolution en groenbedrijf Van der Tol geven presentaties. Het is inspirerend en aanstekelijk, en duidelijk dat er nog vele vragen zijn. Met een enthousiaste kerngroep gaan we daarmee aan de slag.

Een van de betrokken woonbootbewoners stuurt een advertorial van Sedumworld uit het blad Vlot door, over een lichtgewicht Sedumsysteem, speciaal geschikt voor woonboten.

Op de tweede bijeenkomst op 6 februari 2017 licht Jan Mossel, de leverancier, dat lichtgewicht systeem,  toe: de helft van het gewicht en de kosten van een traditioneel systeem, je kunt het zelf aanleggen… Daarmee lijkt een groendak voor de aanwezige woonbootbewoners ineens heel bereikbaar.

Om te ervaren hoe makkelijk het gaat, leggen we met ons eigen groep zelf het groendak aan op de woonark Bilderdijkkade 801. Hier zie je Jan Henk van De Gezonde Stad het eerste rolletje Sedum overhandigen aan Brigitte Beets de eigenaresse, die het weer doorgeeft aan Rik Hartog, woonbootbewoner aan de Amstel en lid van de Vereniging Waterwonen.

Vele handen maken licht werk en binnen 3,5 uur heeft het dak een metamorfose ondergaan.

Een heel tevreden team, en blije eigenaresse en buurt, en wij hebben ons filmpje om te laten zie hoe eenvoudig en leuk het zelf samen aanleggen van een Sedumdak is.

De aanleg van een volgend dak, op de Stadhouderskade in Amsterdam, is aanleiding voor het Vara programma ‘Groen Licht’ om opnamen te maken. Het item wordt uitgezonden op maandag 22 mei.

Na weer één ochtendje werk op 4 maart 2017, wederom een groene oase… en een goedkeurend oog van een nijlgans op het speciale Vlinder en Bijenhotel.

Stichting Grachten van Smaragd

Op 14 september 2018 is de Stichting Grachten van Smaragd – alle woonboten een groendak! opgericht en kort daarna de ANBI status verkregen. De informatie ten behoefte hiervan vindt u hieronder.

ANBI Gegevens


Financiën

Wij (Toon en Rian) werken sinds 2015 vrijwillig aan de Grachten van Smaragd. Voor de pilot en het organiseren van event’s in het Stadsdeel Amsterdam West vragen we subsidie aan bij het Stadsdeel West en kregen deze gelukkig al 3 keer toegekend.

In juli 2017 heeft Sedumworld, onze zeer gewaardeerde partner van de Grachten van Smaragd, ons per gerealiseerde sedumdak op een woonboot in Amsterdam, 5% commissie aangeboden. Daar zijn we heel erg blij mee, want zo kunnen we net iets meer doen.

We willen graag onafhankelijk blijven opereren. Door zelf geen financieel belang te hebben, kunnen wij, in onze ogen, woonbootbewoners open blijven benaderen met ons idee. Daarom hebben we het volgend bedacht mbt de commissie:

  • 3% gebruikt Grachten van Smaragd om (naast met subsidiebijdragen) de kosten te kunnen dragen voor het promoten van het idee Grachten van Smaragd, verjaardagscadeau voor Amsterdam 750 jaar in 2025.
  • 2% doneren we aan Samos Volunteers, een vluchtelingenorganisatie bestaande uit internationale vrijwilligers op het Griekse eiland Samos. Sinds 2016 werken we daar af en toe zelf als vrijwilliger en ook anderszins proberen we Samos Volunteers te ondersteunen. Voor meer informatie zie: https://samosvolunteers.org/ en https://www.facebook.com/samosvolunteers . Een indruk van hoe vluchtelingen in het kamp op Samos verblijven kunt u hieronder lezen in het artikel van Toon Lambrechts  verslaggever van Mondiaal nieuws (MO.be)  op 6 maart 2018

Even op adem komen

Samos is een klein eiland, met maar weinig economische mogelijkheden behalve toerisme. In de wintermaanden biedt het een verlaten indruk. Er valt maar weinig volk op straat te bespeuren, behalve voor de deur van Alpha, het sociaal centrum van Samos Volunteers. De vrijwilligersorganisatie organiseert er onder andere taallessen, sportactiviteiten, en kinderanimatie. Samos Volunteers verdeelt ook kleding, sanitaire producten en voeding in het kamp. Maar bovenal is eht een plek waar vluchtelingen even op adem kunnen komen en het kamp vergeten.

Samos Volunteers is de laatste ngo die nog actief is op het eiland, want de aandacht voor de vluchtelingen in de op de Egeïsche eilanden is weggeëbd, en de Griekse overheid poogt om de opvang zelf in handen te nemen ‘Al de aandacht gaat naar Lesbos, omdat daar veel meer mensen vast zitten,’ vertelt Sabine Klasen, een van de vrijwilligers in Alpha. ‘Maar dat betekent niet dat de situatie op Samos veel beter is. Er verblijven momenteel 1600 vluchtelingen, meer dan het dubbele dan wat de capaciteit toelaat. De sanitaire voorzieningen zijn ondermaats, de stroom en het water vallen regelmatig weg, en de medische voorzieningen – vijf dokter voor 1600 mensen – is ontoereikend.’

Ook op Samos botsen plannen om de capaciteit van het kamp uit te breiden op hevige tegenstand van lokale politieke verantwoordelijken. Meer dan op andere eilanden is de situatie op het eiland gespannen. De economische situatie op de eilanden is al belabberd, zelfs naar Griekse standaard, en de toestroom van de vluchtelingen heeft het toerisme ten onrechte geen goed gedaan. Maar het is vooral het beleid dat in voege trad na de EU-Turkije deal dat kwaad bloed zet. Het gevoel leeft dat de eilanden worden opgeofferd.

‘Zowel de eilandbewoners als de vluchtelingen zitten vast in een situatie waar geen van beide partijen voor gekozen heeft, en waar ook niemand beter van wordt,’ legt Sabine uit. ‘De spanning is soms voelbaar. Het toerisme lijdt onder de situatie, en dat leidt tot xenofobie. Je ziet dat vluchtelingen op veel plekken de toegang geweigerd worden bijvoorbeeld.’

Net als op Lesbos werden er ook hier onvoldoende voorbereidingen getroffen voor de winter, aldus Sabine. ‘Met de hevige regens van de laatste dagen ligt het kamp er belabberd bij. Veel geïmproviseerde tenten zijn niet waterdicht. De instanties hadden de nodige maatregelen moeten treffen, maar dat is niet gebeurd.’ Nog problematischer is het gebrek aan aangepaste opvang voor niet-begeleide minderjarigen en kwetsbare personen.

‘Er zitten mensen in het kamp die daar niet zouden mogen zitten, zeker zonder ondersteuning. Het kan er ruw aan toe gaan. We zien dat veel mensen, en niet alleen minderjarigen of kwetsbare personen, lijden onder de situatie en er mentaal onderdoor gaan. Daarom dat ik blij ben dat we hier bij Alpha mensen de mogelijkheid kunnen aanbieden om hun dagelijks leven toch wat beter te maken.’

 

Privacy Reglement