Grachten van Amsterdam

<- back to Nieuws

13 december 2020

Van bootbewoners, aan bootvluchtelingen

“Zojuist de sendknop ingedrukt… € 870,- overgemaakt naar Samos Volunteers in Griekenland uit naam van Grachten van Smaragd. Het voelt zo klein, maar toch heel goed. Ik weet dat iedere cent bij de Samos Volunteers drie keer omgedraaid wordt en zo véél meer waard wordt voor de ontheemde vluchtelingen. Een kopje thee, het opladen van je mobiel, een potje schaak of het naaien van kleding. Het kan in het eenvoudige stenen onderkomen, Alpha, de enige plek waar vluchtelingen droogte en warmte kunnen vinden in de winter en koelte in de zomer. Waar ze eens in de 3(!) maanden schone was kunnen krijgen. Alpha is ook de school waar vrijwilligers vanuit de hele wereld samen met de vluchtelingen zelf zorgen voor ontwikkeling en hoop.” Rian Verpalen

Sinds juli 2017 ontvangt de Stichting Grachten van Smaragd van onze zeer gewaardeerde partner Sedumworld ter dekking van onze organisatiekosten een commissie per gerealiseerd groendak. In 2020 sloot Groendakcoach zich daarbij aan. Ook met andere leveranciers proberen we wanneer dit opportuun wordt een commissie van 5% overeen te komen. Hierdoor kan de Stichting onafhankelijk blijven opereren en woonbootbewoners open benaderen met ons idee.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat goede doelen initiatieven in Nederland zich verbinden met goede doelen initiatieven elders in de wereld.  De commissie zetten we daarom als volgt in:

  • 3/5e gebruikt Grachten van Smaragd om de organisatiekosten te dragen. Zie hiervoor Jaarrekening (verlengd) 2018- 2019
  • 2/5e  doneren we aan Samos Volunteers, de internationale vrijwilligersorganisatie die samen met vluchtelingen zelf, op het Griekse eiland Samos, vluchtelingen ondersteuning biedt. Sinds 2016 werkten we daar eens per jaar als vrijwilliger of probeerden we anderszins dit initiatief te ondersteunen. Je kunt Samos Volunteers volgen op facebook en ook zelf ondersteunen. Onder andere in juli 2019 wijdde de NOS een artikel aan de hemeltergende situatie op Samos en helaas is in 2020 de situatie in Samos verder verslechterd.