Grachten van Amsterdam

<- back to Nieuws

15 september 2018

Stichting Grachten van Smaragd, anno 14 september 2018

De Stichting is gesticht!

Vrijdag 14 september 2018 is vanaf nu een historische datum: de Stichting Grachten van Smaragd – alle woonboten een groendak! is een feit. Erik den Boer Penningmeester, Hanneke van den Boom Secretaris, Rian Verpalen Voorzitster.

De stichting heeft ten doel:

1) Het bevorderen van de vergroening van, in eerste instantie, Amsterdamse oppervlaktewateren, middels het enthousiasmeren en stimuleren van waterwoningeigenaren – en – bewoners, inwoners en ondernemers van de stad en gemeentelijke, provinciale, landelijke en Europese overheden tot het nemen van duurzame, vergroenende maatregelen aan en om de waterwoningen in het algemeen en de aanleg van groendaken in het bijzonder. Dit doel is ten tijde van de oprichting van de stichting pakkend vervat in de slogan ‘Grachten van Smaragd – alle woonboten een groendak, als cadeau voor Amsterdam in 2025 bij haar 750ste verjaardag’.

2) Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de – ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

3) Daarnaast houdt de stichting zich voor enige batig saldo van haar activiteiten toe te wenden voor de ondersteuning van erkende goede doelen die bijdragen aan de verduurzaming van de planeet Aarde en haar bewoners.