Grachten van Amsterdam

<- back to Nieuws

6 Juli 2020

Startpremie deelname etiquette 2020 Oost, West en Centrum Begroot

Etiquette voor Oost, West en Centrum Begroot en Buurtbudget Zuid (editie 2020):

  • De woonboot heeft een ligplaats in het betreffende stadsdeel.
  • Aanmelding geschiedt per mail naar smaragd@xs4all.nl. Het moment van ontvangst bepaalt het rangnummer voor de toewijzing op basis van wie het eerst komt het eerst maalt.
  • Het groene dak is nog niet aangelegd op het moment van aanmelden voor de startpremie van Grachten van Smaragd.
  • Aanleg van het groendak op de woonboot geschiedt in 2020/2021.
  • De startpremie bedraagt maximaal 50% van de kosten die de deelnemer, na aftrek van een eventueel door de gemeente Amsterdam toegekende subsidie, zelf nog moet betalen, tot een maximum van €2.000.
  • De aanlegdatum wordt bepaald in overleg met de stichting Grachten van Smaragd.
  • De startpremie is beschikbaar voor 1 woonboot per deelnemer.
  • De eigenaar stemt in dat de aanleg tevens een workshop ‘groendak aanleggen’ voor buurt- en waterbewoners kan zijn.
  • De eigenaar stemt in om mee te werken aan publicitaire uitingen.
  • De eigenaar stemt in met de bovengenoemde etiquette.

[aangepast: 21.09.20]