Grachten van Amsterdam

<- back to Nieuws

6 juli 2020

Startpremie deelname etiquette 2020 Oost, West en Centrum Begroot

Etiquette voor Oost, West en Centrum Begroot en Buurtbudget Zuid (editie 2020):

 • De woonboot heeft een ligplaats in het betreffende stadsdeel.
 • Aanmelding geschiedt per mail naar smaragd@xs4all.nl. Het moment van ontvangst bepaalt het rangnummer voor de toewijzing op basis van wie het eerst komt het eerst maalt.
 • Het groene dak is nog niet aangelegd op het moment van aanmelden voor de startpremie van Grachten van Smaragd.
 • Aanleg van het groendak op de woonboot geschiedt in 2020/2021.
 • De startpremie bedraagt maximaal 50% van de kosten die de deelnemer, na aftrek van een eventueel door de gemeente Amsterdam toegekende subsidie, zelf nog moet betalen, tot een maximum van €2.000.
 • De aanlegdatum wordt bepaald in overleg met de stichting Grachten van Smaragd.
 • De startpremie is beschikbaar voor 1 woonboot per deelnemer.
 • De eigenaar stemt in dat de aanleg tevens een workshop ‘groendak aanleggen’ voor buurt- en waterbewoners kan zijn.
 • De eigenaar stemt in om mee te werken aan publicitaire uitingen.
 • De eigenaar stemt in met de bovengenoemde etiquette.
 • Een aanmelding is in principe 1 jaar geldig.

[aangepast: 21.09.20]