Grachten van Amsterdam

<- back to Nieuws

11 mei 2019

Showroom Groen door naar 2e ronde West Begroot

Showroom Groen, het plan om van vijf woonboten met een heel verschillende groendakvijf en Wildernis – Kamerplanten- & stadstuinwinkel een permanent informatie- en inspiratiepunt voor groene daken te maken is door naar de volgende ronde van ‘West Begroot’. Dit zeer verfrissende initiatief van Stadsdeel Amsterdam West om bij bewoners ideeën op te halen voor de verbetering van de buurt leverde 216 voorstellen op, waarvan er 167 de benodigde 50 stemmen ophaalden, om door te gaan naar de volgende ronde. Tot de jaarwisseling beoordeelt team West Begroot elke van deze 167 plannen op uitvoerbaarheid en kosten. De stadsdeelcommissie bepaalt vervolgens over welke 30 plannen de bewoners van West tussen 16 januari en 23 februari kunnen gaan stemmen, om de €300.000 subsidie aan te besteden.

Aan Showroom Groen werken verder mee Bureau Binnentuinen en De Gezonde Stad.