Grachten van Amsterdam

Wij bouwen graag samen met jou aan de verduurzaming van onze stad. Samen maken we de stad immers gezond. Wij vinden het daarbij belangrijk dat jij je veilig voelt op onze website, met name als het gaat om jouw privacy en jouw persoonlijke gegevens.

Wij nemen de verwerking van jouw persoonlijke gegevens serieus

We nemen jouw privacy en de verwerking van jouw persoonlijke gegevens serieus en volgen hierin de Algemene Verordening van Gegevensbescherming (AVG/GDPR per 25 mei 2018).

In ons privacy statement  vind je wanneer en waarom wij persoonlijke gegevens van jou kunnen bewaren en wat wij doen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Dit privacy statement is van toepassing op alle activiteiten, projecten en diensten van Grachten van Smaragd.

GEGEVENS

Persoonlijke gegevens

Als je gebruik maakt van onze website, ons contactformulier invult, onze sociale media bezoekt of deelneemt aan onze projecten of events verzamelen we alleen die informatie die nodig is om jou goed van dienst te kunnen zijn. Als we om aanvullende gegevens vragen, betreft het informatie die je ons vrijwillig levert. Wij gaan vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonlijke gegevens om.

DOEL

Doel gebruik persoonlijke gegevens

Wij gebruiken de persoonlijke gegevens die door jou aan ons ter beschikking worden gesteld uitsluitend om:

  • Jouw vragen te kunnen antwoorden
  • In contact te blijven rondom de deelname aan projecten
  • Een nieuwsbrief en mailings te versturen met updates over projecten, events, en andere ontwikkelingen in onze organisatie en de stad.
  • Gevraagde dienst(en) te kunnen leveren.
  • Onze diensten te kunnen optimaliseren, zodat jij ze beter kunt gebruiken en beter aansluiten bij jouw wensen.

GEBRUIK

Het bewaren van persoonlijke gegevens

Wanneer je contact met ons opneemt, gebruik maakt van onze website, onze sociale media bezoekt, deelneemt aan onze projecten of events, is het mogelijk dat wij de persoonlijke gegevens en de berichten die je stuurt bewaren om jou beter op de hoogte te brengen van ontwikkelingen en om onze diensten beter aan te laten sluiten op jouw wensen. Ten behoeve van onze nieuwsbrief bewaren we je naam en mail-adres en voegen zelf enige kwalificaties aangaande tot welke deeldoelgroep je voor ons behoort. Indien je een woonbootbewoner bent vragen en bewaren we ook je adres.

We verzamelen geen gegevens via scripts, pixel tags en soortgelijke technologieën, noch maken we gebruik van cookies om het invullen van het contractformulier te vergemakkelijken. Wel is ons communicatie platform zo ingesteld dat we kunnen zien of u onze nieuwsbrief geopend heeft.

Deze gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving. De persoonlijke gegevens die je ons verstrekt, bewaren wij niet langer dan strikt nodig is en enkel voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn.

DERDEN

Verstrekking gegevens aan derden

Wij wisselen jouw gegevens niet zonder jouw toestemming noch zonder jouw medeweten uit met derden. Wel kunnen we, binnen de doelstelling van Grachten van Smaragd en altijd met uw medeweten, je koppelen aan andere personen in ons netwerkmensen, met name woonbootbewoners en groendakleveranciers.

JOUW GEGEVENS

Je hebt het recht om jouw gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen

Je kunt op elk moment bij ons jouw persoonlijke gegevens opvragen. Om deze te kunnen inzien, te kunnen laten aanpassen of laten verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op via smaragd@xs4all.nl of 06-4125 6142. Daarnaast heb je ten alle tijden de mogelijkheden om via onze cookiebanner je voorkeuren aan te passen.

AANPASSINGEN

Recht op aanpassingen privacy statement

We behouden ons het recht voor om onze veiligheids- en gevensbeschermingsmaatregelen aan te passen, mocht dit nodig blijken. Lees daarom regelmatig onze privacy statement.

VRAGEN

Heb jij overige vragen over dit privacy statement?

Neem dan contact met ons op via smaragd@xs4all.nl of 06-4125 6142.

Laatste aanpassing 29 juni 2018