Grachten van Amsterdam

<- back to Nieuws

29 januari 2021

Jaarverslag Stichting Grachten van Smaragd 2020 online

Het Bestuur van de Stichting Grachten van Smaragd heeft op haar bestuursvergadering van 29 januari 2021 het Jaarverslag 2020, inclusief de jaarrekening goedgekeurd.

Uit het voorwoord van de voorzitter: “2020 was een goed en veelbelovend jaar voor Grachten van Smaragd. We vergrootten onze rol in de participatiebudgetten van de diverse Amsterdamse Stadsdelen. Voor Centrum Begroot editie 2020 realiseerden we 10 groene daken. Waar we voor die editie in 2019 met 35% van de stemmers de 7e plek behaalde en €20.000 wonnen, in 2020 haalden we door stemmen van 51% van de deelnemers de 1e plek en verdubbelden het bedrag! Met deze € 40.000 hopen we in stadsdeel Centrum twintig tot dertig woonboten van een groen dak te gaan voorzien.

In alle overige stadsdelen waar we meededen haalde ons plan ruimschoots het aantal benodigde likes in de eerste stemronde. In West, Zuid Oud Zuid, Zuid De Pijp – Rivierenbuurt strandde het plan op de ambtelijke toets, in Oost IJburg, Zeeburgereiland en Oost Oud-Oost haalden we te weinig stemmen om te mogen gaan uitvoeren. De deelname heeft zoveel kennis en kennissen opgeleverd dat we met vertrouwen deelname in 2021 tegemoetzien. Ook leerden we dat het loont om na de ambtelijke afwijzing in gesprek te gaan met het stadsdeel West: hierdoor konden we voor het komend jaar een samenwerkingsverband spreken, zodat we ook in het Stadsdeel West een verschil kunnen gaan maken. We zijn erg verheugd met deze manier van financieren door de stad, zoals ik ook mocht betogen in de editie van de talkshow Stadsleven van Tracy Metz, in Pakhuis de Zwijger op 29 januari 2020.

Op 9 oktober maakte Dagblad Trouw bekend dat GvS was doorgestegen naar plek 60 van de Trouw Duurzame Top 100 van Onderop (van plek 71 in 2019).

We zijn er trots op dat Grachten van Smaragd eind 2020 Samos Volunteers, een vrijwilligers-organisatie voor en met bootvluchtelingen op Samos kon ondersteunen met een donatie van €870. Het totaal aantal woonboten met een groen dak in Amsterdam bedraagt ondertussen meer dan 160, wat ons natuurlijk zeer verheugt.”

U vindt het volledige Jaarverslag hier!