Grachten van Amsterdam

<- back to Nieuws

31 maart 2023

Jaarverslag 2022 online!

“2022 was een onstuimig jaar voor Grachten van Smaragd,” schrijft de voorzitter van de stichting, Rian Verpalen in het voorwoord van het officiële GvS Jaarverslag 2022,”Samen met woonbotenverenging WOOS kwamen in Nieuw West vier groene woonbootdaken op één dag tot stand. Met de gewiekste direct mailing Lenteactie realiseerde de stichting respectievelijk 25 en 11 groene daken, in de stadsdelen Amsterdam Centrum en West. Voor het eerst moest de stichting woonbootbewoners teleurstellen omdat er geen startpremie meer beschikbaar was. Voor Stadsdeel West tenslotte organiseerde Grachten van Smaragd een Biodiversiteitspilot. Acht biodiverse woonbotendaken, van drie leveranciers en waarvan zes volgens een nieuw concept, zijn aangelegd; in mei 2023 bekijken we de resultaten van deze pilot. Dit alles maakt 2022 een recordjaar, waarbij uit 91 aanmeldingen uiteindelijk 47 werkelijk van een groen woonbootdak konden worden voorzien. Voor zover we overzien legden nog minstens elf woonboten in 2022, al dan niet na contact, een groendak aan zonder financiële ondersteuning van Grachten van Smaragd. Het totaal aantal groene woonbotendaken in Amsterdam overstijgt daarmee inmiddels de 260, wat ons zeer verheugt.

In Centrum verkozen bewoners ons bij Centrum Begroot 2022 voor de vierde keer op rij, als nummer 1, met wederom een hoger percentage. In West Begroot 2002 miste Grachten van Smaragd helaas de deadline. Aan Nieuw West 2022 is niet deelgenomen, omdat er nog geld over was en WOOS de kans op meer animo nihil achtte. In Noord Begroot 2022 deed een plan van ons in twee van de drie deelgebieden mee, maar haalde door ontoereikende campagnecapaciteit en het abusievelijk niet versturen van de stembiljetten door de gemeente aan woonbootbewoners, helaas niet het benodigd aantal stemmen voor de uitvoeringsfase. Zuid Begroot kende in 2022 geen editie, bij Oost Begroot is in de twee (van de vier) deelgebieden met meer dan 100 boten de deelname voor 2023 voorbereid. Grachten van Smaragd in 2022 lanceerde voor het eerst een direct-mailing aan woonbootbewoners in Centrum en West. Het enorme succes is een opsteker voor de komende jaar: we denken de sleutel voor het bereiken van de doelgroep te hebben gevonden. Grachten van Smaragd droeg daarnaast bij aan de duurzame menukaart van de Woonbootvereniging Amsterdam en had een stand op het Woonbotenfestival van het Programma Bruggen en Kademuren van de Gemeente Amsterdam. Met Rooftop Revolution zijn lijnen uitgezet naar de Stichting Amsterdam 750 en haar programma, met resultaat, zeer spannend! Traditie getrouw waren hartje zomer ook onderdeel van Open Tuinen West, zodat ook walbewoners kennis konden maken met het fenomeen een prachtig groen dak. We zijn er trots op dat Grachten van Smaragd over 2022, de vrijwilligersorganisatie voor en met bootvluchtelingen op Samos, Samos Volunteers, kan ondersteunen met een donatie van € 1.584.

Het Bestuur van de Stichting Grachten van Smaragd heeft na haar bestuursvergadering van 25 maart 2023 in Oosterbeek, per mail op 30 maart j.l. het inclusief de jaarrekening en begroting 2023 goedgekeurd. Het volledige verslag vindt u hier!