Grachten van Amsterdam

<- back to Nieuws

20 april 2023

Jaarverslag 2022 online Wat een fantastisch jaar 47 woonboten een groen dak!!

Het Grachten van Smaragd Jaarverslag 2022  (inclusief de jaarrekening en begroting 2022) is op 30 maart 2023 door het bestuur van de stichting goedgekeurd.

Uit het voorwoord van de voorzitter: 2022 was een onstuimig jaar voor Grachten van Smaragd. Samen met woonbotenverenging WOOS kwamen in Nieuw West vier groene woonbootdaken op één dag tot stand. Met de gewiekste direct mailing Lenteactie realiseerde de stichting respectievelijk 25 en 11 groene daken, in de stadsdelen Amsterdam Centrum en West. Voor het eerst moest de stichting woonbootbewoners teleurstellen omdat er geen startpremie meer beschikbaar was.

Voor Stadsdeel West tenslotte organiseerde Grachten van Smaragd een Biodiversiteitspilot. Acht biodiverse woonbotendaken, van drie leveranciers en waarvan zes volgens een nieuw concept, zijn aangelegd; in mei 2023 bekijken we de resultaten van deze pilot. Dit alles maakt 2022 een recordjaar, waarbij uit 91 aanmeldingen uiteindelijk 47 werkelijk van een groen woonbootdak konden worden voorzien.

We zijn er trots op dat Grachten van Smaragd over 2022 Samos Volunteers, een vrijwilligersorganisatie voor en met bootvluchtelingen op Samos kan ondersteunen met een donatie van € 1584,-. Het totaal aantal woonboten met een groen dak in Amsterdam loopt ondertussen tegen de 260, wat ons zeer verheugt.”