Grachten van Amsterdam

<- back to Nieuws

28 maart 2022

Jaarverslag 2021 online

Het Bestuur van de Stichting Grachten van Smaragd heeft op haar online bestuursvergadering van 27 maart 2022 het GvS Jaarverslag 2021, inclusief de jaarrekening en begroting 2022 goedgekeurd.

Uit het voorwoord van de voorzitter: “2021 was een goed en veelbelovend jaar voor Grachten van Smaragd. De stijgende lijn in onze deelname in de participatiebudgetten van de diverse Amsterdamse Stadsdelen zette door. Naast dat de bewoners in Centrum Begroot ons voor de derde keer verkozen, haalden we ook voldoende stemmen in Nieuw West en West. In Zuid haalde ons plan in drie deelgebieden ruim de likes-drempel, maar door ontoereikende campagnecapaciteit helaas niet het benodigd aantal stemmen om tot uitvoering te kunnen komen.

In 2021 ondersteunde onze startpremie de realisatie van 15 groene daken, in 2022 voorzien we een veelvoud hiervan. Onze volharding in de relatie met Stadsdeel West leidde tot toekenning van een budget om in 2022 de zogeheten Biodiversiteitspilot uit te gaan voeren. Daarnaast waren we met het plan Knowledge Mile Floating Park succesvol in de Voor en Door 2021 Duurzaam Idee Prijsvraag. Met Greenlight District hebben we samen de vergroening van een woonboot ondersteunt en een tot gezamenlijke flyer uitgebracht.

Het AT5 programma Bouw Woon Leef zond op 21 mei een interview met Veron Koster, die op 29 januari Hanneke van der Boom opgevolgd was als secretaris in het bestuur. Dit veelgedeelde filmpje was ook de basis voor Erik den Boers campagnefilmpje dat door SALTO werd uitgezonden in hun programma over West Begroot en we ingezet hebben op sociale media.

Tweemaal een flyer bij VLOT (1e en 4e nummer) en advertentie in 3e Nummer, verspreid onder alle woonbootadressen in Amsterdam.

Op 7 oktober maakte Dagblad Trouw bekend dat GvS voor de derde keer op rij in de Trouw Duurzame Top 100 van Onderop stond (op plek 92, van 60 in 2020 en 71 in 2019). Twee weken later waren we spreker bij Het (groene) dak op!, de 15 editie van de talkshow Groene Transitie, in Pakhuis de Zwijger op 21 oktober 2021

In 2021 hebben we meer boten helpen aanleggen dan in 2020, maar minder dan dachten. Hoewel een flink aantal van boten waarmee we in 2021 contact hebben gelegd alsnog in 2022 een groendak zullen krijgen, en van een aantal boten de financiële of constructieve redenen kennen waarom ze definitief zijn afgehaakt, blijft de vraag waar het besluitvormingsproces bij woonbooteigenaren stokt. Komende jaar willen we daarom, voornemens met de Woonboot Coalitie Amsterdam, opnieuw een enquête houden onder woonbootbewoners naar beweegredenen voor aan- en afhaken. Sowieso wordt het een interessant jaar omdat we gaan kijken of we samenwerking met lokale woonbootverenigingen, zoals met WOOS bij Nieuw West Begroot, met evenveel succes kunnen opzetten in de stadsdelen Amsterdam Noord en Oost.

We zijn er trots op dat Grachten van Smaragd over 2021 Samos Volunteers, een vrijwilligersorganisatie voor en met bootvluchtelingen op Samos kan ondersteunen met een donatie van €878. Het totaal aantal woonboten met een groen dak in Amsterdam loopt ondertussen tegen de 200, wat ons zeer verheugt.”

U vindt het volledige hier!