Grachten van Amsterdam

Jaarverslag 2022 online!

Posted on by RianToon

“2022 was een onstuimig jaar voor Grachten van Smaragd,” schrijft de voorzitter van de stichting, Rian Verpalen in het voorwoord van het officiële GvS Jaarverslag 2022,”Samen met woonbotenverenging WOOS kwamen in Nieuw West vier groene woonbootdaken op één dag tot stand. Met de gewiekste direct mailing Lenteactie realiseerde de stichting respectievelijk 25 en 11 groene daken, in de stadsdelen Amsterdam Centrum en West. Voor het eerst moest de stichting woonbootbewoners teleurstellen omdat er geen startpremie meer beschikbaar was. Voor Stadsdeel West tenslotte organiseerde Grachten van Smaragd een Biodiversiteitspilot. Acht biodiverse woonbotendaken, van drie leveranciers en waarvan zes volgens een nieuw concept, zijn aangelegd; in mei 2023 bekijken we de resultaten van deze pilot. Dit alles maakt 2022 een recordjaar, waarbij uit 91 aanmeldingen uiteindelijk 47 werkelijk van een groen woonbootdak konden worden voorzien. Voor zover we overzien legden nog minstens elf woonboten in 2022, al dan niet na contact, een groendak aan zonder financiële ondersteuning van Grachten van Smaragd. Het totaal aantal groene woonbotendaken in Amsterdam overstijgt daarmee inmiddels de 260, wat ons zeer verheugt.

In Centrum verkozen bewoners ons bij Centrum Begroot 2022 voor de vierde keer op rij, als nummer 1, met wederom een hoger percentage. In West Begroot 2002 miste Grachten van Smaragd helaas de deadline. Aan Nieuw West 2022 is niet deelgenomen, omdat er nog geld over was en WOOS de kans op meer animo nihil achtte. In Noord Begroot 2022 deed een plan van ons in twee van de drie deelgebieden mee, maar haalde door ontoereikende campagnecapaciteit en het abusievelijk niet versturen van de stembiljetten door de gemeente aan woonbootbewoners, helaas niet het benodigd aantal stemmen voor de uitvoeringsfase. Zuid Begroot kende in 2022 geen editie, bij Oost Begroot is in de twee (van de vier) deelgebieden met meer dan 100 boten de deelname voor 2023 voorbereid. Grachten van Smaragd in 2022 lanceerde voor het eerst een direct-mailing aan woonbootbewoners in Centrum en West. Het enorme succes is een opsteker voor de komende jaar: we denken de sleutel voor het bereiken van de doelgroep te hebben gevonden. Grachten van Smaragd droeg daarnaast bij aan de duurzame menukaart van de Woonbootvereniging Amsterdam en had een stand op het Woonbotenfestival van het Programma Bruggen en Kademuren van de Gemeente Amsterdam. Met Rooftop Revolution zijn lijnen uitgezet naar de Stichting Amsterdam 750 en haar programma, met resultaat, zeer spannend! Traditie getrouw waren hartje zomer ook onderdeel van Open Tuinen West, zodat ook walbewoners kennis konden maken met het fenomeen een prachtig groen dak. We zijn er trots op dat Grachten van Smaragd over 2022, de vrijwilligersorganisatie voor en met bootvluchtelingen op Samos, Samos Volunteers, kan ondersteunen met een donatie van € 1.584.

Het Bestuur van de Stichting Grachten van Smaragd heeft na haar bestuursvergadering van 25 maart 2023 in Oosterbeek, per mail op 30 maart j.l. het inclusief de jaarrekening en begroting 2023 goedgekeurd. Het volledige verslag vindt u hier!

Van Singel naar Samos

Posted on by RianToon

We zijn er trots op dat over 2022 Grachten van Smaragd dankzij het record aantal gerealiseerde groene woonbootdaken de internationale vrijwilligersorganisatie voor en met bootvluchtelingen op Samos, Samos Volunteers, kan ondersteunen met een donatie van € 1.584.

Grachten van Smaragd ziet belangrijke lijnen tussen de noden in onze stad en elders in wereld. Waar vergroening hier is een grote noodzaak is, leidt de klimaatcrisis elders al tot klimaatvluchtelingen. Vanaf het moment dat de stichting een vrijwillige commissie van Sedumworld, nam ze zich voor “enige batig saldo van haar activiteiten toe te wenden voor de ondersteuning  van erkende goede doelen die bijdragen aan de verduurzaming van de planeet Aarde en haar bewoners.” Onder het motto ‘van bootbewoners, aan bootvluchtelingen’ lukte het de stichting voor het vierde jaar op rij een deel van het bedrag waarmee Sedumworld, GroenDakCoach en Dakbloemenweide de stichting helpen haar kantoorkosten te dekken te schenken aan Samos Volunteers in Griekenland. In de woorden van Rian:  “Het zijn druppels, maar ze reiken o zo ver. Uit eigen ervaring weet ik dat Samos Volunteer iedere cent die ze krijgen drie keer omdraaien, waardoor het zo veel meer waard wordt voor de ontheemde vluchtelingen. Een kopje thee, het opladen van je mobiel, een potje schaak of het naaien van kleding. Voor het Alpha Centre, de enige plek waar vluchtelingen droogte en warmte kunnen vinden in de winter en koelte in de zomer. Waar ze eens in de 3(!) maanden schone was kunnen krijgen. Alpha is ook de school waar vrijwilligers vanuit de hele wereld samen met de vluchtelingen zelf zorgen voor ontwikkeling en hoop.”

Wil je Samos Volunteers volgen op facebook? Dat kan hier!

Etiquette Startpremie Grachten van Smaragd 2023

Posted on by RianToon

Voor de Startpremie 2023 hanteert stichting Grachten van Smaragd de volgende etiquette:

Kan je je hier in vinden en wil je ook tot wel max. € 3500,- van je groendak vergoedt krijgen? Meld je dan gelijk hier aan!

Lente-actie groot succes! Aanmeldingsperiode gesloten

Posted on by RianToon

Met meer dan 70 aanmelding en al 14 groendaken aangelegd op 6 juni is de Grachten van Smaragd 2022 Lente-actie een groot succes! Omdat de termijn om een groendak te kunnen aanleggen langer is dan drie weken, en daarmee de voorwaarde van de lente actie, namelijk aanleggen voor 1 juli niet meer gerealiseerd kan worden, sluit de aanmeldperiode per 6 juni 2022.

Jaarverslag 2021 online

Posted on by RianToon

Het Bestuur van de Stichting Grachten van Smaragd heeft op haar online bestuursvergadering van 27 maart 2022 het GvS Jaarverslag 2021, inclusief de jaarrekening en begroting 2022 goedgekeurd.

Uit het voorwoord van de voorzitter: “2021 was een goed en veelbelovend jaar voor Grachten van Smaragd. De stijgende lijn in onze deelname in de participatiebudgetten van de diverse Amsterdamse Stadsdelen zette door. Naast dat de bewoners in Centrum Begroot ons voor de derde keer verkozen, haalden we ook voldoende stemmen in Nieuw West en West. In Zuid haalde ons plan in drie deelgebieden ruim de likes-drempel, maar door ontoereikende campagnecapaciteit helaas niet het benodigd aantal stemmen om tot uitvoering te kunnen komen.

In 2021 ondersteunde onze startpremie de realisatie van 15 groene daken, in 2022 voorzien we een veelvoud hiervan. Onze volharding in de relatie met Stadsdeel West leidde tot toekenning van een budget om in 2022 de zogeheten Biodiversiteitspilot uit te gaan voeren. Daarnaast waren we met het plan Knowledge Mile Floating Park succesvol in de Voor en Door 2021 Duurzaam Idee Prijsvraag. Met Greenlight District hebben we samen de vergroening van een woonboot ondersteunt en een tot gezamenlijke flyer uitgebracht.

Het AT5 programma Bouw Woon Leef zond op 21 mei een interview met Veron Koster, die op 29 januari Hanneke van der Boom opgevolgd was als secretaris in het bestuur. Dit veelgedeelde filmpje was ook de basis voor Erik den Boers campagnefilmpje dat door SALTO werd uitgezonden in hun programma over West Begroot en we ingezet hebben op sociale media.

Tweemaal een flyer bij VLOT (1e en 4e nummer) en advertentie in 3e Nummer, verspreid onder alle woonbootadressen in Amsterdam.

Op 7 oktober maakte Dagblad Trouw bekend dat GvS voor de derde keer op rij in de Trouw Duurzame Top 100 van Onderop stond (op plek 92, van 60 in 2020 en 71 in 2019). Twee weken later waren we spreker bij Het (groene) dak op!, de 15 editie van de talkshow Groene Transitie, in Pakhuis de Zwijger op 21 oktober 2021

In 2021 hebben we meer boten helpen aanleggen dan in 2020, maar minder dan dachten. Hoewel een flink aantal van boten waarmee we in 2021 contact hebben gelegd alsnog in 2022 een groendak zullen krijgen, en van een aantal boten de financiële of constructieve redenen kennen waarom ze definitief zijn afgehaakt, blijft de vraag waar het besluitvormingsproces bij woonbooteigenaren stokt. Komende jaar willen we daarom, voornemens met de Woonboot Coalitie Amsterdam, opnieuw een enquête houden onder woonbootbewoners naar beweegredenen voor aan- en afhaken. Sowieso wordt het een interessant jaar omdat we gaan kijken of we samenwerking met lokale woonbootverenigingen, zoals met WOOS bij Nieuw West Begroot, met evenveel succes kunnen opzetten in de stadsdelen Amsterdam Noord en Oost.

We zijn er trots op dat Grachten van Smaragd over 2021 Samos Volunteers, een vrijwilligersorganisatie voor en met bootvluchtelingen op Samos kan ondersteunen met een donatie van €878. Het totaal aantal woonboten met een groen dak in Amsterdam loopt ondertussen tegen de 200, wat ons zeer verheugt.”

U vindt het volledige hier!

Geef je groendak de kost!

Posted on by RianToon

Vrij naar de GroendakCoach Nieuwsbrief:

De eerste zonnestralen hebben zich al weer laten zien, het voorjaar staat voor de deur dus hoog tijd om uw groendak in gereedheid te brengen voor een optimaal resultaat! Het is nu namelijk de perfecte tijd om uw groendak te bemesten en bewateren.

Op deze manier komt het groendak straks weer het best tot zijn recht en geniet u van een mooi groen gekleurd groendak. U kunt mest bestellen in 1 en 5 kilo emmers. 1 kilo mest is goed voor 40 m2 groendak. Bestel uw mest bijvoorbeeld hier via de groendakcoach webshop.

Daarnaast kunt u nu alvast onderhoud plegen aan uw groendak door: alle afvoeren weer vrij te maken; bladeren en onkruid weg te halen en het dak weer een keer goed nat te maken, zodat uw groendak optimaal kan bloeien.

Wist u dat u het onderhoud aan uw groendak ook kunt laten uitvoeren? Neem dan contact met uw groenbedrijf naar keuze!

Knowledge Mile Floating Park Winnaar Voor & Door 2021

Posted on by RianToon

Samen met alle water- en walbewoners de daken van de woonboten aan de Nieuwe Heren, – Keizers -en -Achtergracht omtoveren tot één aaneengesloten, gevarieerd, biodivers, en bloemrijk drijvend park, dat één geheel vormt met het Knowledge Mile Park.

Het project Voor & Door looft prijzen uit voor de beste ideeën die van de Knowledge Mile een groene, duurzame en inclusieve stadsstraat maken. De ene winnaars van 2021is Stichting Grachten van Smaragd; Sophie Jurrjens,  oprichter en componist van Off-Track de andere.


Sophies Soundwalk gaat je tijdens een wandeling met een koptelefoon op de Knowledge Mile op een andere manier laten beleven. En straks dus ook het Knowledge Mile Floating Park!

​​​​​​​Beide winnaars hebben €2500 projectbudget ter beschikking gekregen. Bekijk het filmpje om zien wat ze met het budget gaan doen!

Knowledge Mile Park

En dat is 21, 22, 23, 24… en 25 startpremies uitgereikt!

Posted on by RianToon

Het jaar loopt ten einde maar Grachten van Smaragd zeker niet. In maar liefst drie stadsdelen; Centrum, West en Nieuw West gaan we het komend jaar startpremies uitreiken dus verzeker je er nu van dan ook jouw groen dak eindelijk mogelijk wordt. Meld je aan zoals velen voor jou deden en driekwart van je aanlegkosten worden vergoed. Lees over de nieuwste 5 woonbootbewoners die in 2021 hun groen dak aanlegden.

Nummer 21 Isabel Pfeiffer  Oude Schans. Met een pasgeboren baby opnieuw een zomer doorkomen met meer dan 30 graden? Dat niet weer, dacht Isabel Pfeiffer. Dus met hun tweede op komst was het voor haar en Eske Scavenius het perfecte moment om een groen dak aan te leggen zodat deze nieuwe wereldburger straks kan genieten van de koelte als hij of zijn in het woonschip rondkruipt. “De renovatie van het schip, waar ik ook geboren ben, voelt eindelijk af”, zegt Eske, “nu er een écht groen dak op ligt.” Vanuit de door Amstel 156 Architecten slim vergrote stuurhuur kijken Isabel en Eske al met een schuin oog naar het dak van de buren. “De buurman toonde al voorzichtige interesse om zijn grote stalen dak ook te veranderen, dan zijn we één grote groene tuin!” Wij duimen alvast dat dit gaat lukken.

Nummer 22 : Liz Pratt  Zeeburgerpad. Opgetogen en apetrots staat bierbrouwster Lizz Pratt te stralen voor haar prachtige groen dak. Ze had veel aarzelingen, zegt ze, steeds was er wel weer iemand die met ja-maar vragen kwam. Een reeks telefoontjes met Grachten van Smaragd maakt dat ze de knoop kon doorhakken en gooide ze met een zelfs al toegekende subsidie voor een half groen dak haar plan om: Ik ga gewoon voor mijn hele dak groen! En dat is het geworden: een oase aan groen, waaronder het  zoveel koeler, nu zoveel stiller is.

“Voorheen bleef ik me maar verbazen over hoe luid het gescharrel van vogels op mijn dak was,” glundert Liz,  “nu hoor ik dat niet en ben ik alleen maar blij dat nog meer vogels mijn dak vinden. Zelfs de vleermuizen uit de buurt heb ik er al op gezien. En hoeveel bijen! Zo blij dat het er nu ligt. Zonder de startpremie en de hulp van Grachten van Smaragd, had ik nog eeuwig kunnen dubben, nu geniet ik elk dag.

Nummer 23: Antonio Costa  Lijnbaansgracht. Een tweejaar stapsgewijze renovatie, verrassend bekroond met een onverwacht groendak. Creative tech designer Antonio Costa woonde al vier jaar in zijn woonark en als zijn financiën het toelieten kon hij een volgende stap maken:  de buitenkant schilderen, van binnen isoleren. Op zijn dak wilde hij twee extra ramen en zonnepanelen, maar zijn schaduwrijke ligging stak een stok voor het laatst. “Als je het nou eens combineert met een groendak,” opperde de ambtenaar Welstand “dat vergemakkelijk de acceptatie en zo het verkrijgen van de vergunning voor je dakramen.” Antonio’s zorgen over het extra gewicht werden overtuigend weggenomen door de groenleverancier die kon bogen op zijn jarenlange ervaring  met andere woonarken in de stad.

“Het aller bijzonderste is nog wel,” zegt Antonio, “dat ik veel meer waargenomen wordt in de buurt. Bij de aanleg staken mensen al vanaf hun balkon hun duimen omhoog of  kwamen naar beneden om zich voor te stellen en  een praatje te maken.” Zijn buren blijven vol lof over de groene smaragd waar ze nu op uitkijken en Antonio moet elke keer weer lachen dat hij op straat begroet wordt met “Hé, de groene Portugees!”

Nummer 24: Truusje de Bruin Dijksgracht. Brugwachter en havenmeester Truusje de Bruin is een aanmeldster bij Grachten van Smaragd van het aller eerste uur. Ze wilde heel graag, maar er was één klein probleempje: het schip was al gekocht maar het zelf naar wens bewoonbaar krijgen was nog wel even een klus! Na bijna twee jaar is het dan gelukt! In de zomer van 2021 hadden Truusje met dochter Puck het schip goed in de verf gezet te hebben, en als laatste de stuurhut geschuurd en gebeitst. Laat dat de lichtgewicht Sedum dan maar arriveren en zo geschiedde. Met dit prachtige groene dak hebben Truusje en Puck er al een nieuw klusje bij: hun buren gaan inspireren, zodat de Dijksgracht komende zomer helemaal groen wordt!

Nummer 25: Hannelore Scholte Prinsengracht. Laverend tussen de terrassen van de Prinsengracht, is de ingang van de woonark van landschap ontwerpster in opleiding Hannelore Scholte te vinden. De prachtige, geheel gerenoveerde woonark, betekende voor Hannelore een terugkeer naar de stad die ze zo node miste. “Ik geniet hier zo van het uitzicht en de voorbij trekkende plezierbootjes,’ zegt Hannelore. “Het groendak was een logische kers op de taart en blijft niet onopgemerkt. Onze deurbel heeft een camera en aan hoe vaak die aanspringt, merk ik hoe nieuwsgierige toeristen en voorbijgangers zich naar ons Sedum buigen om het eens goed te bekijken of zelfs aan te raken. Ik ga er vanuit dat ze hierdoor net zo geïnspireerd raken als wij om zelf ook een groen dak aan te gaan leggen.”

West Begroot Groen!

Posted on by RianToon

De bewoners van West houden van groen! Een overweldigende 6.472 stemmen waren er voor 20 groene parkjes in West erbij! in West Begroot 2022 zodat Grachten van Smaragd ook in stadsdeel West  €32.500 mag verdelen over woonboten om de buurt mooier te maken.

Voor heel West hadden bewoners 61 plannen bedacht. 39 plannen kregen genoeg handen op elkaar in de voorronde en over 24 daarvan alle inwoners van het stadsdeel ouder dan 12 jaar hun stem geven. 12.283 deden dit (9,4%) en meer dan de helft ziet groene woonbootdaken wel zitten en bijna iedereen wel Tegels eruit, groen erin!.  De overige door bewoners gekozen plannen om de buurt te verbeteren zijn:

 1. Tegels eruit, groen erin in heel West
 2. Gratis planten voor nieuwe geveltuinen in West
 3. Fruit- en notenbomen in het Westerpark
 4. Opknappen en vergroenen van vergeten pleintje aan de Hugo de Grootkade
 5. Broedkorven en planteneilanden voor eenden in de Van Noordtgracht
 6. Gemeenschappelijke tuien aan de Rombout Hogerbeetsstraat
 7. Een urban farm in de Kolenkitbuurt
 8. West Oogst: leer natuurlijk moestuinieren in je eigen tuin, balkon of vensterbakn
 9. Verbeterde boomperken voor edoorns op de Van der Palmkade
 10. 20 groene parkjes op woonboten erbij in West!
 11. Meer groen in het Wicherskwartier
 12. Project W.U.R.M.: een zelfvoorzienende groene plek ik west
 13. Een aantrekkelijke ontmoetings- en speelplek aan het Ernest Staesplein

Woon je op het water in West en wil je in aanmerking komen voor de startpremie, zodat je tot driekwart van je dak vergoed krijgt? Lees dan de etiquette voor deelname, meld je vandaag nog aan via dit formulier en dan zorgen we samen dat jij in 2022 een prachtig groendak boven je hoofd hebt!

Zonnepanelen en sedum

Posted on by RianToon

Een groendak is prima te combineren met zonnepanelen. Sterker nog, de koeling door het sedum zorgt ervoor dat je zonnepanelen meer opbrengen als het warm is. Op zonatlas kun je checken wat zonnepanelen op jouw dak opleveren. Let wel op het gewicht van je zonnepanelen en het groen samen. Ook het meest lichtgewicht Sedumdak weeg per m2 meer dan zonnepalen, maar voor beiden geldt: als je op je dak kan lopen, kan het erop!