Grachten van Amsterdam

Hoe: Stappenplan Grachten van Smaragd

Stap 1. Lees u in op o.a. de website: Grachten van Smaragd. (https://www.grachtenvansmaragd.nl/) . Veel woonbootbewoners hebben hier hun tips achtergelaten voor het leggen van een groendak op een woonboot. Met specifiek vragen kunt ons altijd in schakelen, dan gaan we op zoek naar een antwoord in ons netwerk.

Stap 2. U neemt contact op met een Groenbedrijf om een offerte voor het aanleggen van uw groendak laten maken. Dit bedrijf zal de inschatten of en welk soort groendak op uw woonboot mogelijk is. Wij werken samen met Groendakcoach (info@groendakcoach.nl) en Sedumworld (https://www.sedumworld.com/)  We  bevelen deze partijen van harte aan, omdat zij de producten aanbieden waarmee aan de subsidieregels van de Gemeente Amsterdam voldaan wordt. Het gaat met name om het volgende product :Drainage Type 20 R , wat in de offerte dient te worden opgenomen.

Stap 3. Is uw boot meer dan 5 jaar oud, dan komt u in aanmerking voor de subsidie van de gemeente Amsterdam en kunt u deze aanvragen. De groenbedrijven zijn met deze regels bekend en zullen de gevraagde informatie in hun offertes leveren.

Stap 3a. Is uw boot minder dan 5 jaar oud, dan heeft u geen recht op Gemeentelijke Subsidie, afhankelijk van de leeftijd van uw boot is het te overwegen het aanleggen van een groendak tijdelijk uit te stellen.

Stap 4. Met de offerte van het groenbedrijf kunt u de Groensubsidie bij de Gemeente Amsterdam aanvragen: Via deze link, komt u rechtstreeks bij de groene daken subsidie Amsterdam:  Mocht u hulp bij de subsidieaanvraag nodig hebben, dan helpen we graag verder.

Stap 5: Licht uw verzekering over het aanleggen van de groendak. Zij worden graag op de hoogte gesteld van deze verandering aan de woonboot.

Stap 6. Het werkelijk! Aanleggen van uw groene dak. Prik een datum, nodig vrienden uit en in een dagdeel ligt u groendak erop. Kijk maar naar dit filmpje! Het is voor ons initiatief fijn te weten op welke datum u gaat aanleggen,  wij proberen dan langskomen om foto’s te maken.

Neem contact met ons op

Heeft u vragen? Mail of bel ons, we helpen u graag verder! En op onze beurt helpt u ons als u ons op de hoogte houdt van uw vorderingen 😉 Graag zouden wij van u horen, via de mail of facebook.

Met wie

Organisaties die ondersteunen:

Gemeente Amsterdam – subsidie voor groene daken
Gezonde Stad – advies over alles wat de stad duurzaamer maakt en hoe
Rooftoprevolution – informatie en crowdfunding voor groene daken
De Club van 750 – voorbereiding van cadeaus voor de stad

Woonbootbewoners websites

Waterbewoners
Vereniging Waterwonen
Vlot magazine

Groendakbedrijven

Sedumworld
Groendakcoach
Dakdokters
Van der Tol

Collectieve zonnestroom

Ecostroom

Mail ons als u hier een link of organisatie mist. Ook als u als groenbedrijf hier aan toegevoegd wilt worden, stuur ons een mailtje.

Voorbeeld voorwaarden subsidieregeling

Groene daken en gevels Amsterdam 2020-2022

Voordelen zijn divers

  • Isolatie, woonruimte wordt minder warm in de zomer
  • Geluidsdemping van omgevingsgeluiden
  • Het dak gaat langer mee
  • Opvangen fijnstof, reductie CO2
  • Groene beleving voor u en uw buren
  • Reductie hittestress (opwarming stad)
  • Biodiversiteit: meer vlinders en bijen

Subsidiale kosten

– Bijdrage max 50% kosten, tot max 30 of 50 euro/m2.
– Staffel bij waterberging: max € 30,- =/< 30l/m en max € 50,- > 30l/m
– Subsidiabele kosten: nodig voor een groen dak.
– Dus niet: dakramen
– Dus niet: terras
– Wel: constructieberekening

Minimale vereisten

– Waterwoning dient minimaal 5 jaar oud zijn
– Minimaal 30 m2
– Minimaal 30 l/m2 waterberging
– 5 jaar in stand houden

Aanvragen digitaal

– Subsidiebeheersysteem met digi-D
– Toevoegen van offerte, ontwerp, foto, aanvraagformulier, productinformatieblad mbt waterberging, zijn de juiste vergunningen verleend.
– Lees de subsidieregeling groene daken voordat je een aanvraag doet.