Grachten van Amsterdam

<- back to Nieuws

8 juni 2020

Groenvisie 2050 open voor inspraak

Amsterdam wil een groene stad zijn, voor nu en voor de generaties na ons. Een leefbare stad voor mens en dier, waar gezondheid, natuur, klimaatadaptatie en sociaal welzijn voorop staan. Voor iedereen die hier woont, werkt of op bezoek komt. Zeker nu de stad verandert en groeit, heeft dat invloed op het gebruik van de openbare en private ruimte.. Groen zorgt ervoor dat Amsterdam nog meer een fijne plek wordt én blijft voor mensen en dieren. Om dit te bereiken heeft de gemeente Amsterdam de ‘Groenvisie 2050’ gemaakt.

U kunt van 13 mei tot en met 25 juni 2020 uw mening geven over de concept-Groenvisie 2050.

https://formulier.amsterdam.nl/thema/wonen/inspraak-groenvisie-2050/Geef-uw-mening/