Grachten van Amsterdam

<- back to Nieuws

21 september 2023

Resultaat Biodiversiteits pilot West Bekend!

Evaluatie pilot biodiverse groene daken voor woonboten

Traditioneel geldt er in de groendakenwereld een vuistregel: hoe dikker de substraatlaag, des te gevarieerder de mogelijke beplanting. Echter hoe dikker je de groenlaag maakt, des meer gewicht op het dak drukt en hoe verder een woonboot in het water zakt. Biodiverse groenoplossingen bleken in de pilot minimaal 70 kg per m2 te wegen. Dit is vergelijkbaar met het gewicht van 80 volwassenen op een woonbootdak van 80m2…… Deze beperking bleek helaas  uiteindelijk de bottleneck voor biodiverse daken op woonboten…..

Wilt u meer weten over de pilot biodiverse daken voor woonboten van Stadsdeel West i.s.m. Grachten van Smaragd, lees dan deze evaluatie: evaluatie biodiversiteitspilot